اسمارت

تجهیزات مخابراتی

gold کانکتورN male_1/2 LCF Verified
gold کانکتورN right angle _1/2 SCF Verified
gold کانکتورN female _1/2 LCF Verified
gold قلم نوری Verified
قلم نوری ارتباط سازان سهند از 7,000,000 تا 7,000,000 ریال خرید
gold SFP برند NOKIA Verified
SFP برند NOKIA ارتباط سازان سهند از 3,500,000 تا 3,510,000 ریال خرید
مقایسه محصول