اسمارت

اجرای کلیه پروژه های فیبر نوری

تامین کننده : هرمس ارتباط ایرانیان

واحد : عدد
کد کالا :
موجود در انبار

اجرای کلیه پروژه های فیبر نوری و FTTH - با گروه مجرب و کار آزموده با کلیه تجهیزات اجرا و اندازه گیری - اجرا و اتمام کار مطابف زمان گانت چارت .

تامین کننده تجهیزات مخابراتی و فیبر نوری - مجری طرح های مخابراتی پروفایل فروشنده

محصولات مشابه پیشنهادی

مقایسه محصول